ประเภทผลิตภัณฑ์

1.ไม้แปรรูปอัดน้ำยา อบแห้ง    

2.ไม้แปรรูปไม่อัดน้ำยา  อบแห้ง 

1. ไม้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ เกรด AB

AB-รวม

เกรด

ขนาด

หนา(นิ้ว)

 กว้าง(นิ้ว)

ยาว(M)

AB

2.5

2.5, 3, 3.5, 4, 5

1.10, 1.30

AB

2

2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

1.10, 1.30

AB

1.5

1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

1.10, 1.30

AB

0.75

0.75, 1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

AB

0.5

1.5,2,2.5,3

1.10, 1.30

AB

0.375

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

 2.  ไม้พาเลท เกรด  C       

ไม้เกรดC-รวม

เกรด

ขนาด

หนา(นิ้ว)

กว้าง(นิ้ว)

ยาว(M)

C

0.875

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

C

0.75

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

C

0.625

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

C

0.5

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

 3. ไม้พาเลท เกรด   P   

เกรด

ขนาด

หนา(นิ้ว)

กว้าง(นิ้ว)

ยาว(M)

P

0.875

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

P

0.75

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

P

0.625

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

P

0.5

1.5, 2, 2.5, 3

1.10, 1.30

 

 4. ไม้ลัง

ไม้ลังรวม

เกรด

ขนาด

 

หนา(นิ้ว)

กว้าง(นิ้ว) 

ยาว(M)

ไม้ลัง

1

1

1.10, 1.30

ไม้ลัง

0.5

3

1.10, 1.30

ไม้ลัง

0.5

2.5

1.10, 1.30

ไม้ลัง

0.5

2

1.10, 1.30

ไม้ลัง

0.5

1.5

1.30

 5.  ไม้ตัดสั้น เกรด BC

เกรด

ขนาด

 

หนา(นิ้ว)

กว้าง(นิ้ว)  

ยาว(M)

BC

0.75

2, 2.5, 3

0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40

BC

0.5

2, 2.5, 3

0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40

BC

0.375

2, 2.5, 3

0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40

 6. ปีกไม้

ปีกไม้รวม