ด่วนที่สุด !

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

                     ลักษณะงาน

  •            กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ และกฏหมายกำหนด
  •            ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                 คุณสมบัติ

              1.เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 23-35 ปี

              2.จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

              3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

              4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

              5.อัธยาศัยดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี

              6.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

              7.อดทนต่อแรงกดดันได้

              8.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

 

            เอกสารที่เตรียมสมัครงาน

              1.สำเนาบัตรประชาชน

             2.สำเนาทะเบียนบ้าน

             3.สำเนาการศึกษา

             4.รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว

             5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

             6.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ถ้ามี)

     สมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume (ประวัติ) ได้ที่ asiapacificparawood_hr@hotmail.com

     สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-278-222 //ฝ่ายบุคคล คุณรัตติยา 083-5920604 

 

 

ด่วนที่สุด !

รับสมัครงานตำแหน่ง ช่างเจียร์

        ลักษณะงาน

  •        ดูแลใบเลื่อยของโต๊ะเลื่อย

คุณสมบัติ

           1.มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเจียร์ใบเลื่อย

           2.สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของบริษัทได้

           3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

           4.ขยัน อดทน ใจเย็น

 

   เอกสารที่เตรียมสมัครงาน

             1.สำเนาบัตรประชาชน

             2.สำเนาทะเบียนบ้าน

             3.สำเนาการศึกษา

             4.รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว

             5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

             6.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ถ้ามี)

     สมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume (ประวัติ) ได้ที่ asiapacificparawood_hr@hotmail.com

   สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-278-222 //ฝ่ายบุคคล คุณรัตติยา 083-5920604 

                         

 

 

1.ตำแหน่งพนักงานเรียงไม้รายวัน-รายเหมา 

2.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน

3.เจ้าหน้าที่จัดหาและดูแลวัตถุดิบ

4.เจ้าหน้าที่ตาชั่งใหญ่

5.หัวหน้าแผนกไม้ตัด ส่วนโรงงาน

6.ฝ่ายขาย (ใช้ภาษาจีนได้)

7.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ