บริษัท เอเชีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด

สำนักงานเลขที่  55  หมู่ที่ 5   ถนน ตรัง-สิเกา  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง จ.ตรัง  92000

โทร. 075 278 222   ติดต่อฝ่ายขาย  087 272 9663 , 086  268 0708    

แฟ็กซ์. 075-278-255

อีเมล์. Sales@asiapacificparawood.co.th

แผนที่บริษัท