บริษัท เอเชีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด

สำนักงานเลขที่  55  หมู่ที่ 5   ถนน ตรัง-สิเกา  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง จ.ตรัง  92000

โทร. 075 278 222   ติดต่อฝ่ายขาย  099 888 9999 , 095 222 5555 ,แฟ็กซ์. 075-278-255

อีเมล์. sales.asiapacificparawood@gmail.com    ติดต่อฝ่ายบุคคล อีเมล์ : asiapacificparawood_hr@hotmail.com

WeChat ID: asiatrang, Line ID : sales.asiatrang, WhatsApp : +66 95 222 5555

แผนที่บริษัท