บริษัท เอเชีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด

สำนักงานเลขที่  55  หมู่ที่ 5   ถนน ตรัง-สิเกา  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง จ.ตรัง  92000

โทร. 075 278 222   ติดต่อฝ่ายขาย  087 272 9663 , 086  268 0708    

แฟ็กซ์. 075-278-255

อีเมล์. sale.asiapacific59@gmail.com, WeChat ID: asiatrang, Line ID : sales.asiatrang

แผนที่บริษัท