1. จัดหาวัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบที่ได้มา

ขั้นตอนการผลิต1
1.1 รับซื้อวัตถุดิบหน้าโรงจากลูกค้า
1.2 รับซื้อวัตถุดิบจากจุดซื้อ
1.3 จากการทำแปลงไม้

2. นำขึ้นโต๊ะเลื่อยเพื่อแปรรูปไม้ตามขนาดความหนาและความกว้างของออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการผลิต2

3. นำไม้ที่จัดเรียงจากแผนกโรงเลื่อย ลำเลียงเข้าสู่หลอดอัดน้ำยา

ขั้นตอนการผลิต3

4. จัดเรียงไม้ที่ออกจากหลอดน้ำยา ตามเกรดไม้ เพื่อนำเข้าเตาอบ   

ขั้นตอนการผลิต4

5. นำไม้ที่จัดเรียงได้เข้าเตาอบเพื่ออบไม้ให้ได้ความชื้นที่กำหนดตามมาตรฐาน

ขั้นตอนการผลิต5

6. เมื่ออบครบตามจำนวนวันที่กำหนดแล้วจะทำการนำไม้ออกมาสุ่มตรวจความชื้นในเนื้อไม้

7. เข้าสู่กระบวนการจัดเรียง ตามเกรดไม้ ตามมาตรฐานการจัดเรียงไม้แต่ละขนาด

8. ทำการบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป 

ขั้นตอนการผลิต8